Huisvesting op maat
 
: 070 387 54 54
: 06 538 92 339
: info@oostveenvastgoed.nl


Disclaimer


De website van Oostveen Vastgoed is uitsluitend bedoeld als informatiebron.

Oostveen Vastgoed besteedt de uiterste zorg aan de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de gegevens op deze website, doch is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of veroudering van de gegevens op deze website.

Problemen, verminkingen en vertragingen, die inherent zijn aan het verspreiden van informatie langs elektronische weg kunnen eveneens voorkomen.

Oostveen Vastgoed garandeert niet de foutloze werking.

Oostveen Vastgoed is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een van de hiervoor genoemde of daarmede verband houdende oorzaken.